ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost AZ – account, spol. s r.o. se zabývá účetním a daňovým poradenstvím již od roku 1999. Našimi výhodami jsou dlouholeté zkušenosti v oblasti účetnictví a daní, dostatečné finanční a personální zázemí.

SLUŽBY
Čtvrtek, 25. 07. 2024

   

Daňové poradenství

Zastupování klienta před správcem daně

Na základě plné moci zastupujeme klienta před správcem daně ve všech věcech nebo jen ve věcech omezených dle požadavku klienta např. registrace klienta k příslušným daním, podání daňových přiznání, řešení konkrétních případů. Výhodou této služby je naše znalost příslušných předpisů, která nám umožní efektivnější komunikaci s příslušným finančním úřadem a tím dosažení lepších výsledků v daňovém řízení. V současné době dochází u finančních úřadů k rozšiřování možností elektronické komunikace, kontroly stavu daňových účtů apod.

Zpracování daňových přiznání

Mezi standardní služby společnosti patří sestavení a kontrola daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob včetně souvisejících písemností. Klientovi je garantována věcná a formální správnost a uplatnění všech výhod, které umožňuje daňová soustava. Na základě požadavků klienta je možné sestavit daňová přiznání taktéž k ostatním daním, zejména dani z přidané hodnoty, dani z převodu nemovitostí, dani z nemovitostí, dani darovací, spotřební daně a daně silniční.

Daňový audit

Tato služba je využívána zejména klienty, kteří využívají účetních služeb jiné kanceláře, případně si zajišťují vedení účetní agendy svými pracovníky. Výstupem daňového auditu je zpráva, která shrnuje nalezené nedostatky včetně návrhu řešení či minimalizace daňových dopadů ze zjištěných nedostatků.

Řešení sporných otázek s finančními úřady

Na základě našich zkušeností je možné i při nedostatcích v účetní evidenci klienta minimalizovat dopady z titulu daňové prověrky klienta. Rozhodující je často faktor, v jaké fázi probíhající kontroly převezmeme zastupování klienta. Součástí této služby je taktéž zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků.

Průběžné konzultace jednotlivých podnikatelských řešení klienta

Tato forma spolupráce s klientem zajišťuje dle našich zkušeností minimalizaci negativních daňových dopadů na podnikatelské aktivity klienta. Součástí těchto služeb je i informování o novinkách v oblasti daňové legislativy a její dopady na konkrétní činnosti klienta, odklad daňové povinnosti k 30.6. běžného roku, písemné a telefonické konzultace jednotlivých podnikatelských aktivit klienta a jejich dopady do daňové oblasti.

 
Ochrana osobních údajů Administrace SilesWEB.cz AZ - account, spol. s r.o.   © 2010 - 2024 info@az-account.cz