ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost AZ – account, spol. s r.o. se zabývá účetním a daňovým poradenstvím již od roku 1999. Našimi výhodami jsou dlouholeté zkušenosti v oblasti účetnictví a daní, dostatečné finanční a personální zázemí.

SLUŽBY
Čtvrtek, 25. 07. 2024

   

Zpracování mezd a personalistika

Zabezpečení vedení mzdové agendy, výpočet mezd včetně všech náhrad, nemocenských a dalších plateb vyplývajících z vyplacené mzdy. Výkaznictví pro všechny instituce a to jak průběžné, tak související s ročním vyúčtováním daní. Aktualizace dle platných právních norem rovněž s plnou zárukou za správnost výpočtu.

Vedení personální agendy od vzniku pracovního poměru až po jeho ukončení včetně všech průběžných oznamovacích povinností pro instituce.

Poradenské služby v případě zaměstnávání cizích státních příslušníků (ať už z EU či ostatních zemí) v oblasti sociálního, zdravotního pojištění a odvodů daně z příjmů za tyto zaměstnance.

Výpočet čisté mzdy

 • výpočet mzdy pro HPP
 • výpočet mzdy pro dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce
 • výpočet odměny členů statutárních orgánů

Příprava výplatních pásek pro zaměstnance

 • můžeme zajistit rozesílání zaměstnancům
 • zasílání zaměstnancům emailem v souboru chráněném heslem
 • tisk a rozesílání krytých výplatních pásek

Vystavení bankovních příkazů pro mzdy

 • možnost propojení s elektronickým platebním systémem zákazníka
 • možnost zřízení zvláštního bankovního účtu pro mzdy s podpisovým právem zákazníka
 • vystavení papírových příkazů k úhradě mzdy a zaslání osobě oprávněné podepisovat

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 • na základě mzdy vyplacené každému zaměstnanci v uplynulém kalendářním roce

Sestavení výkazů pojistného

 • zpracování a odeslání výkazů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • běžná komunikace s kontaktní osobou v pojišťovně
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců

Podklady pro nástup zaměstnance

 • pracovní smlouva
 • mzdový výměr – stanovení hrubé mzdy
 • orientační kalkulace čisté mzdy pro konkrétního zaměstnance
 • zavedení karty zaměstnance v evidenci zaměstnanců
 • přihláška u ČSSZ
 • přihláška u zdravotní pojišťovny

Podklady pro výstup zaměstnance

 • dohoda o ukončení pracovního poměru
 • výpověď
 • vystavení zápočtového listu
 • odhláška u ČSSZ
 • odhláška u zdravotní pojišťovny
 • výpočet průměrné mzdy
 • výpočet odstupného nebo mimořádných odměn při výstupu
 • vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance

Zastoupení při kontrolách na úřadech

 • FÚ – kontrola daně z příjmů ze závislé činnosti
 • ČSSZ
 • Zdravotní pojišťovny

Jiné zákonem stanovené povinnosti pro zaměstnavatele

 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění

Ostatní agenda spojená se zaměstnanci

 • nepeněžní plnění (např. používání soukromých vozidel)
 • penzijní připojištění
 • splátky půjček formou odečtu z vyplácené mzdy
 • jiné srážky ze mzdy
 
Ochrana osobních údajů Administrace SilesWEB.cz AZ - account, spol. s r.o.   © 2010 - 2024 info@az-account.cz