ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost AZ – account, spol. s r.o. se zabývá účetním a daňovým poradenstvím již od roku 1999. Našimi výhodami jsou dlouholeté zkušenosti v oblasti účetnictví a daní, dostatečné finanční a personální zázemí.

SLUŽBY
Čtvrtek, 25. 07. 2024

   

Zpracování účetnictví a daňové evidence

Vedení účetní agendy v prostorách společnosti AZ – account, spol. s r.o.

Na základě dohody s klientem zajišťujeme kompletní vedení účetní agendy klienta s poskytnutím plné záruky její správnosti a úplnosti. Konkrétní podmínky spolupráce vychází z potřeb a uspořádání klienta. Součástí nabízených služeb je po dohodě s klientem i archivace účetní evidence v souladu s platnými předpisy.

Klient dostává dle svých požadavků na četnost a strukturu výkazy a výsledky hospodaření pro řízení své společnosti. Tento systém vedení účetní agendy na základě našich zkušeností umožňuje vedoucím pracovníkům klienta plně se soustředit na své hlavní podnikatelské aktivity s tím, že tyto vedlejší činnosti má dodavatelsky zajištěny na mnohem vyšší kvalitativní úrovni při zabezpečení všech rizik.

Účetnictví

Vedeme podvojné účetnictví včetně roční účetní uzávěrky.

Daňová evidence

Pro začínající a menší firmy vedeme daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví).

Účetní doklady

O účetní doklady klienta se staráme s odbornou péčí, včas kontrolujeme jejich formální správnost, aby byla zajištěna daňová uznatelnost nákladů.

Daně a výkazy

Přiznání k DPH, k dani silniční, k dani z nemovitostí a jiným průběžně placeným daním patří k standardní účetní činnosti. Zajistíme, že klient vždy dodrží lhůty, které stanoví zákon o účetnictví a daňové zákony pro daňové, účetní a finanční výkazy .

On – line přístup do své účetní agendy

V případě požadavku klienta je možno zabezpečit dálkový přístup k síťové verzi klienta s tím, že bude moci nahlížet do všech účetních výkazů bez možnosti jakéhokoli zápisu, popřípadě může mít povolen i přístup do aplikace a provádět některé úkony samostatně (vedení skladu, vystavování faktur apod.) Účetní doklady zálohujeme v elektronické podobě.

 
Ochrana osobních údajů Administrace SilesWEB.cz AZ - account, spol. s r.o.   © 2010 - 2024 info@az-account.cz